København, 29. november Small Great Nation


29. november 2017

Kl. 12.00-17.30

Tivoli Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København V


Hvad skal Danmark leve af i fremtiden?

Kraka og Deloitte inviterer dig til at deltage i diskussionen om Danmarks fremtid, når vi under overskriften Small Great Nation byder offentlige organisationer, fonde, NGO’er og det private erhvervsliv velkommen på konferencen i København d. 29. november 2017.

Danmark scorer højt på internationale målinger af livskvalitet, lykke og digitalisering. Men hvordan sikrer vi, at vi er på forkant med den hastige udvikling, og hvad skal Danmark leve af i fremtiden?  Hvordan fastholder vi bedst sammenhængskraften, og hvordan sikrer vi vores relevans på den globale scene både på kort sigt og på den lange bane?

Få vores og en række eksperters bud på sagen, og deltag i diskussionen, når vi til konferencen om Small Great Nation offentliggør de første analyseresultater om Danmarks styrkepositioner og vækstpotentialer. Vi blænder op for en ny og åben debat om Danmarks fremtid. 

Programmet bliver et mix af inspirerende præsentationer fra scenen, diskussioner i salen, paneldebatter, afstemninger og kreative indspark, der giver afsæt for, at vi i fællesskab kan skabe grundstenene for Danmarks fremtid.

Vi vil præsentere analysen om Danmarks styrker og svagheder med det formål at finde løsningsmodeller, der kan styrke vores position og samle danskerne. Vi har velstand, demokratiske frihedsrettigheder, gode sociale vilkår og et trygt samfund. Men har vi også det om 20 år? 

Din mening tæller – og vi håber, at du vil være blandt de første Small Great Nation ambassadører i Danmark.

Læs mere Læs mindre

Talere

Tap icon

klik på billedet og læs mere

speaker portrait

Brian Mikkelsen Erhvervsminister

speaker portrait

Flemming Besenbacher Bestyrelsesformand Carlsberg og Carlsbergfondet

speaker portrait

Hella Joof Medlem af Disruptionrådet

speaker portrait

Anne Skare Nielsen Fremtidsforsker Future Navigator

speaker portrait

R. James Breiding Forfatter til “Too Small to Fail”

speaker portrait

Emilia van Hauen Kultursociolog

speaker portrait

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Senior Fellow Kraka

speaker portrait

Anders Dons Nordisk CEO Deloitte

speaker portrait

Peter Mogensen Direktør Kraka


Hvad er Small Great Nation?

Small Great Nation er et fælles initiativ mellem Deloitte og tænketanken Kraka, der over en toårig periode har til formål at identificere Danmarks styrkepositioner, og hvilke risici der knytter sig til dem. Resultatet udmunder i nye indsigter og fagligt baserede løsningsmuligheder, som involverer og samler danskerne, det danske erhvervsliv og politiske kredse. Ved at fremme vores unikke kompetencer og arbejde i nye fællesskaber kan vi sikre velfærd og sammenhængskraft fremover.

Læs pressemeddelelsen og hent den første delrapport her


”Kraka og Deloitte samarbejdet er en unik mulighed for at få et faktabaseret og løsningsorienteret bud på, hvad Danmarks reelle kompetencer er, og hvordan vi som samfund bedst agerer i fremtiden.”Peter Mogensen, Direktør, Kraka

background image

Din mening tæller!

Vi har velstand, demokratiske frihedsrettigheder, gode sociale vilkår og et trygt samfund. Men har vi også det om 20 år? Tilmeld dig her og deltag i startskuddet til vores samfundsdebat om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Deltagelse er gratis.

Konferencen har et begrænset antal pladser, så venteliste kan forekomme.

Bemærk venligst, at tilmeldingsformularen kan blive blokeret, hvis du anvender plugins i din browser, der blokerer scripts.