Events


Her kan du læse om – og tilmelde dig – vores kommende events og netværksaktiviteter. Vi rejser bl.a. rundt i landet og præsenterer analyseresultater og indbyder til lokal debat. Rejsen startede i Esbjerg og Odense, og snart går turen til Herning, Aalborg og Aarhus. Ved at udrulle Small Great Nation regionalt tilstræber vi at forankre initiativet lokalt og få forskellige perspektiver på, hvordan Danmark kan udvikle sig i fremtiden.

Seneste

Klassekammerateffekten har betydning på lang sigt

Hvis der er flere end 15% ikke-vestlige eller socialt svage elever i en klasse, har det en negativ effekt på de øvrige elevers indkomst 20 år efter grundskolen. En mere lige fordeling af elever efter forældrebaggrund og herkomst kan derfor øge den gennemsnitlige erhvervsindkomst med op til 11 mia. kr. om året.

Befolkningen deler sig op, og det har konsekvenser for fremtiden

Familier fra forskellige indkomstgrupper lever i stigende grad geografisk adskilt. Det kan resultere i lavere social mobilitet, da børn ikke får lige muligheder for at udnytte deres potentiale.

Rige og fattige børn lever mere adskilt – og det kan skade Danmarks velstand

Danske børnefamilier med forskellige indkomster lever i stigende grad geografisk adskilt, viser ny analyse fra initiativet Small Great Nation, som Kraka og Deloitte står bag. Det kan skade Danmarks høje sociale mobilitet på lang sigt.

Sådan kan vi modarbejde falske nyheder og misinformation

Det er problematisk når en tredjedel af danskerne oplyser, at de ofte ser nyheder, der er opdigtede, og over halvdelen oplyser, at de ofte ser nyheder med faktuelle fejl.

Hænger vi sammen, Danmark?

Deloitte og Kraka inviterer til Small Great Nation-konference under temaet sammenhængskraft. Et års arbejde med analyser og interviews med erhvervsledere viser tydeligt, at Danmark har nogle helt klare styrkepositioner. Men der er behov for et nyt syn på uddannelse og kompetencer samt fokus på, hvordan vi får alle med og sikrer sammenhængskraften i hele Danmark.

12 % af danskerne har sociale medier som primær nyhedskilde

På trods af, at danskerne benytter moderne nyhedskilder i højere grad end tidligere, har majoriteten af danskerne stadigvæk traditionelle nyhedskilder som primær nyhedskilde. Der er imidlertid også indikationer af to bekymrende tendenser. Der er for det første dele af den danske befolkning, som på de sociale medier primært får ikke-journalistisk behandlede nyheder. For det andet får særligt de unge, som kan være dårligere til at vurdere nyheders troværdighed, nyheder fra sociale medier.


Afholdte events